Projekce zahrady

Nejduležitějším pravidlem pro projekci zahrady je propojení estetického a funkčního hlediska. Vždy je potřeba zvážit, co od své zahrady očekáváte a k čemu ji chcete převážně využívat.

Jak tedy vzniká projekce zahrady?

Na začátku projektování soukromé zahrady je osobní návštěva na pozemku a konzultace s klientem. Osobní setkání na pozemku je základ další spolupráce.Je velmi důležité věnovat pozornost osobnosti klienta a pochopit jeho myšlení, přání a požadavky na zahradu. Po projednání a ujasnění všech potřebných informací,vypracujeme studii zahrady, kterou pak dále s Vámi konzultujem a po té, co vyřešíme I ten nejmenší detail, vypracujem výsledný projekt. Projekci zahrady můžeme nabídnout v ručně kreslené podobě, nebo v sadovnickém programu Dynascape. Projekt se skládá ze studie, osazovacího plánu, seznamu rostlin a cenové kalkulace.

  • Při zpracovávání projektu konzultace zdarma. 
  • Při následné realizaci zahrady projekt zdarma.